Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal definitief besluit

Tilburg – Op basis van onderzoeken, consultatie van externe deskundigen en andere bestuurlijk betrokken partijen hebben Rijk, provincie en gemeente vastgesteld dat voor herbouw van Sluis II voor de korte en lange termijn het meeste draagvlak bestaat. Daarom hebben Rijk en regio in het Bestuurlijk Overleg MIRT van 6 december jl. definitief gekozen voor de herbouw van Sluis II.

Door deze structurele oplossing wordt het Wilhelminakanaal bereikbaar gemaakt voor grotere schepen, waardoor meer lading efficiënter vervoerd kan worden en verdere economische groei in de regio mogelijk wordt gemaakt.

De kosten voor herbouw Sluis II zullen precies worden begroot en gezamenlijk door Rijk en regio worden gedragen. Men verwacht in het voorjaar van 2018 meer duidelijkheid te kunnen geven over de planning van herbouw Sluis II.

Omroep Tilburg