Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Bewoners Oerle boos op gemeente: ‘Vluchtelingen komen in een zieke wijk terecht’

De bewonersavond werd druk bezocht in wijkcentrum de Nieuwe Stede (foto: Edita Saakian).

Aan de Oerlesestraat opent binnenkort een tijdelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen, tot grote verbazing van buurtbewoners. Zo’n 48 personen worden tijdelijk opgevangen in voormalig woonzorgcentrum De Vleugel. De gemeente organiseerde dinsdag een bewonersavond, wat volgens aanwezigen slechts ‘een formaliteit’ is.

De bewonersavond werd druk bezocht. Tientallen mensen hadden vragen voor de gemeente. Angelique Cornelissen is één van de bewoners die de brief over de opvang door haar brievenbus kreeg. Ze schrok ervan. “Over twee weken arriveren de vluchtelingen al in de wijk. Wij kregen de brief pas vorige week. We zeggen niet dat we er tegen zijn, maar we hebben al veel problemen hier.”

“Tijd genoeg om even bij ons te polsen en voor ons om inspraak te hebben.”

Volgens Angelique voelen veel bewoners zich al ‘niet bepaald’ veilig in de wijk. Bovendien is er veel armoede en legt een extra opvang nog meer druk op de wijk. Ook vinden veel bewoners het niet netjes dat de gemeente dit zo snel besloten heeft, zonder eerst met de bewoners te spreken. “Deze bewonersavond voelt dan ook meer als een soort formaliteit.”

Angelique vraagt zich namens de bewoners van de wijk af waarom de gemeente zo lang gewacht heeft met het kenbaar maken van dit plan. “Eerst woonden in dit pand oude mensen en ineens stond het pand leeg. Het idee voor deze nieuwe bestemming moet in die tijd zijn ontstaan bij de gemeente. Tijd genoeg om even bij ons te polsen en voor ons om inspraak te hebben, maar dat is niet gebeurd.”

“De wijk heeft al veel problemen.”

De gemoederen lopen soms hoog op tijdens de informatieavond. Bewoners voelen zich namelijk al jaren niet gehoord door de gemeente. Ze hebben de wijk de afgelopen vijf jaar zien verslechteren. “Een slechtere plek voor een opvang is er niet. Deze wijk heeft al heel veel problemen, zoals drugsproblematiek en verpaupering. Ze komen in een zieke wijk terecht. Wij willen eerst dat de wijk voor iedereen beter wordt.”

De vergunningsprocedure is nog bezig en er kan nog bezwaar gemaakt worden. “We mogen mensen al, voordat de vergunningen rond zijn, opvangen in de Oerlesestraat”, vertelt de gemeente. Dat vinden de bewoners de omgekeerde wereld: “We hebben geen inspraak kunnen hebben en zijn kort van tevoren ingelicht. Het is heel verwarrend.”

“Ik snap dat je als bewoner denkt: ‘Het moet een keer genoeg zijn.'”

Het Rijk gaf de gemeente Tilburg de opdracht om bijna duizend Oekraïnse vluchtelingen op te vangen. Op dit moment zijn er zeven grootschalige locaties waar de opvang geregeld wordt. Volgens de gemeente heeft deze locatie, die eerst een zorginstelling was, een groot voordeel: “We kunnen hier minder mobiele en oudere vluchtelingen plaatsen. Hij is helemaal klaar voor gebruik.”

Ook de wijkagente sluit zich aan bij het sentiment van de bewoners. “Ik hou van mijn wijk en ik werk er al twaalf jaar, maar ik zie ook hoe erg het eraan toe is. Er zijn hier al zoveel sociale instellingen. Ik snap als bewoner dat je denkt: ‘Het moet een keer genoeg zijn.’”

Bewoners willen dat er een keer echt gekeken wordt naar de leefbaarheid van de wijk en zijn teleurgesteld in de plannen. Wijkwethouder Yusuf Çelik sloot de avond af. “Deze gesprekken moeten we blijven voeren. We moeten elkaar scherp houden en ik ben daar als wijkwethouder aanspreekbaar voor. Dit gesprek houdt niet op na vanavond.”

Edita Saakian